İŞ AYAKKABILARI

Ülkemizde diğer tüm iş güvenliği ekipmanları gibi iş ayakkabıları da bazı yönetmelik ve standartlara göre üretilip kullanılmalıdır. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği mevzuat açısından iş ayakkabılarının nasıl üretileceğini, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve nasıl seçileceğini tarif ediyor.

Tüm ayakkabıların aynı asgari yeterliliklere sahip olması ise standartlar ile sağlanıyor ve ülkemizde iş güvenliği ayakkabısı için TS EN ISO 20345  Kişisel koruyucu donanım – Emniyet ayak giyecekleri standardı ve TS EN ISO 20347  Kişisel koruyucu donanım – İş ayak giyecekleri standardı kullanılıyor.


TS EN ISO 20345 : Çelik veya kompozit burun korumalı iş ayakkabıları için.

SB Temel Güvenlik
S1 Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban
S1 P Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Çelik Ara Taban
S2 Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli
S3 Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli , Çelik Ara Taban

TS EN ISO 20347 : Burun darbe dayanımı olmayan iş ayakkabıları için.

01 Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi
01 P Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi , Çelik Ara Taban
02 Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli
03 Antistatik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban

Ayrıca ayakkabının sahip olduğu özellikler de çeşitli kodlarla ek olarak belirtilebilir.

P Çelik Ara Taban, Delinmeye Karşı Dayanıklılık
C İletken Ayakkabı
A Antistatik Ayakkabı
HI: Sıcağa Karşı Yalıtım
CI: Soğuğa Karşı Yalıtım
E: Topuk Bölgesinin Enerji Absorpsiyonu
WRU Suya Dayanıklı Saya
HRO 300 °C’ye Dayanıklı Taban
ESD Elektrostatik Boşalım
FO Hidrokarbonlara dayanım