İŞ KIYAFETLERİ

Çalışma hayatına, yaşamımızı sürdürebilmek için zorunluyuzdur. Çalışma hayatımız, planlı ve başarılı bir şekilde ilerlenildiğinde hayatımıza anlam katarken, zorunluluk olarak yaklaşıldığında ise hayatımızı çileye çeviren. Hayatımızın büyük bir kısmını, işyerlerimizde, işimizi icra ettiğimiz ortamlarda ve çalışma alanlarımızda geçiririz. Yaptığımız işin gerekliliklerine göre de, kullanacağımız ekipmanlar ve malzemeler çeşitlilik gösterir.

 
            İş kıyafetleri, iş yeleği vb. gibi, içerisinde pek çok kıyafet çeşidini barındıran kıyafetlerdir. Çalışma ortamına uygun giyinmek çok önemlidir. Ortalama 50 santigrat derece kapalı ortam sıcaklığı bulunan bir çalışma ortamında,  tulum ve takım elbise ile çalışılması pek mümkün olmadığı gibi, verimli de olmayacaktır. Doğru iş kıyafeti seçmek, çalışanların daha verimli olmasını sağlarken, işverenlerin de yapılan işten daha fazla verim, dolayısıyla daha fazla kâr elde etmelerini sağlar.
 
            Bu noktada iş yeleği pek çok farklı ortama uyum sağlayabilen (sıcak – soğuk), çalışanların daha konforlu ve hareket özgürlüğü kısıtlanmadan, daha verimli çalışmaları sağlayan önemli alternatiflerden biridir.
 
            Çalışma ortamının gerekliliklerine göre çeşitlik gösteren, talep üzerine özel özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde de üretilebilen iş yelekleri, aynı zamanda firmanızın temsiliyeti açısından da önemlidir. Son yıllarda gittikçe önem kazanan rekabet, piyasa rekabeti, ‘prestij’ kaygısını ön plana çıkarmıştır. Bu kaygıyla birlikte işverenler, çalışma ortamının güzelliği, kalitesi, işçilere sağlanan imkânlar, reklam kampanyaları, çevre dostu olma gibi kaygılara yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu noktada iş kıyafetleri de, firmaların prestijlerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecektir.